● .::☻-‘๑’-(¯`•♥Thế Giới của lủ quỷ 11cba4♥ •´¯)-‘๑’-☻::.●
THẾ GIỚI CŨA LŨ QUỸ
x-------------------------------------------------------------------x
Số Chủ đề: 205 Số Bài gởi: 576
Thành viên: 73 forum được tạo: 8-2009
Woa ! bạn http://11cba4.forumvi.com/u74 là mem mới nhất nha!
x-------------------------------------------------------------------x

● .::☻-‘๑’-(¯`•♥Thế Giới của lủ quỷ 11cba4♥ •´¯)-‘๑’-☻::.●


 
Trang ChínhTrang Chính    Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
CHÀO MỪNGBẠN ĐÃ GHÉ THĂM CỘNG ĐỒNG GAME VIỆTHTTP://ÇBA4.US.TO CHÚC BẠN VUI VẼTHẾ GIỚI CŨA LŨ QUỸ

Share | 
Cùng thi thử hóa nào!Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
16/12/2009, 20:14
avatar

Thành viên PC

Iga (=^^=) Phó Admin

»~¶v¶EmBeR~vÎp~»
 »~¶v¶EmBeR~vÎp~»
Tổng số bài gửi : 101
Danh tiếng : 0
Birthday : 30/05/1993
gia nhập : 21/11/2009
tui~ : 25
đến tù[X]CBa4_//_ Iga _//_ Với Iga không gì là không thể
VNĐ VNĐ : 6261
Đồ khủngĐang đi siu thị gom hàng!

Bài gửi Tiêu đề: Cùng thi thử hóa nào!

Câu 1: Dãy muối nitrat nào sau đây khi nhiệt phân thu được oxit kim loại, khí nitơđioxit và khí oxi?

A. Mg(NO3)2;Pb(NO3)2; Fe(NO3)3. B. KNO3, Cu(NO3)2; AgNO3.

C. Hg(NO3)2; Al(NO3)3; NaNO3. D. Cu(NO3)2; Ca(NO3)2; NaNO3

Câu 2: Trong PTN người ta điều cheá NH3 bằng cách

A. A và C đều đúng

B. Đun nóng muối amoni với Ca(OH)2.

C. Tổng hợp từ nitơ và hiđro khi có đủ xúc tác, nhiệt độ và áp suất.

D. Nhiệt phân các muối amoni.

Câu 3: Dãy nào sau đây gồm các muối deã tan trong nước?

A. Na3PO4; (NH4)2HPO4; Ca(H2PO4)2. B. Ag3PO4; CaHPO4; KH2PO4.

C. K3PO4; BaHPO4; NH4H2PO4. D. CaHPO4; K2HPO4; MgHPO4

Câu 4: Cần bao nhiêu gam NaOH ñeå pha chế 250ml dung dịch có pH = 10?

A. 10-2g. B. 10-3g. C. 10-1g. D. 10-4g

Câu 5: Trong các loại phân đạm sau loại nào có hàm lượng nitơ thaáp nhất?

A. NH4Cl. B. NH4NO3. C. (NH2)2CO. D. NaNO3

«~coppy đường link này gửi đến bạn bè để ũng hộ diễn đàn~»
http://cba4.us.to/t160-topicVề Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cba4tpcl.forumotion.com
16/12/2009, 20:14
avatar

Thành viên PC

Iga (=^^=) Phó Admin

»~¶v¶EmBeR~vÎp~»
 »~¶v¶EmBeR~vÎp~»
Tổng số bài gửi : 101
Danh tiếng : 0
Birthday : 30/05/1993
gia nhập : 21/11/2009
tui~ : 25
đến tù[X]CBa4_//_ Iga _//_ Với Iga không gì là không thể
VNĐ VNĐ : 6261
Đồ khủngĐang đi siu thị gom hàng!

Bài gửi Tiêu đề: Re: Cùng thi thử hóa nào!

Típ nè:

Câu 6: ñoát chaùy hoaøn toaøn p(g) chaát höõu cô A roài cho saûn phaåm chaùy laàn löôït qua bình (1) ñöïng P2O­5 dö, bình (2) ñöïng KOH dö , thaáy tæ leä khoái löôïng taêng ôû bình (1) vaø bình (2) töông öùng laø 9:44. CTPT cuûa A laø coâng thöùc naøo trong caùc coâng thöùc sau:

A.C3H4 B. C6H6 C. C8H18 D. C2H4

Câu 7: Dãy chất nào sau đây là chaát điện li yeáu ?

A. Ba(OH)2, H2CO3, HNO3, Na2SO4. B. H2S, H2CO3, H2SO3, H3PO4

C. NaOH, H2SO4, H3PO4, Ca(OH)2. D. Al(OH)3, H2S, KCl, Al2(SO4)3.

Câu 8: 224ml khí CO2 (đktc) hấp thụ heát trong 150ml dung dịch KOH 0,1M. Khối lượng của muoái tạo thành

A. 1,5g. B. 1,69g C. 1,25g. D. 1g.

Câu 9: Đối với dung dịch axit yếu H2S 0,01M, neáu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về noàng độ mol ion sau đây là đúng

A. [H+] > 0,02M. B. [H+] = 0,02M. C. [H+] < [S-] D. [H+] < 0,02M.

Câu 10: Cho 100ml dung dịch axit HCl 0,1M tác dụng với 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,06M thu được dung dịch có pH là

A. 10 B. 11 C. 12 D. 9

«~coppy đường link này gửi đến bạn bè để ũng hộ diễn đàn~»
http://cba4.us.to/t160-topicVề Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cba4tpcl.forumotion.com
16/12/2009, 20:15
avatar

Thành viên PC

Iga (=^^=) Phó Admin

»~¶v¶EmBeR~vÎp~»
 »~¶v¶EmBeR~vÎp~»
Tổng số bài gửi : 101
Danh tiếng : 0
Birthday : 30/05/1993
gia nhập : 21/11/2009
tui~ : 25
đến tù[X]CBa4_//_ Iga _//_ Với Iga không gì là không thể
VNĐ VNĐ : 6261
Đồ khủngĐang đi siu thị gom hàng!

Bài gửi Tiêu đề: Re: Cùng thi thử hóa nào!

Câu 11: Nung một lượng xác định muoái Cu(NO3)2. Sau một thời gian dừng lại để nguội rồi đem cân thấy khối lượng giảm 54 gam. Số mol khí thoát ra (đktc) trong quá trình điều cheá là :

A. 0,25 mol. B. 1 mol. C. 2 mol. D. 1,25 mol

Câu 12: Khi làm bay hơi 0,92g X có thể tích bằng thể tích của 0,64g O2 ở cùng điều kiện. CTPT của X là

A. C4H12O2. B. C2H6O. C. C2H4O. D. C3H6O2

Câu 13: Caâu naøo sau ñaây laø caâu sai?

A. Caùc chaát ñoàng phaân coù CTPT gioáng nhau

B. Caùc chaát ñoàng phaân coù CTCT khaùc nhau

C. Caùc chaát ñoàng phaân ñeàu coù tính chaát hoùa hoïc gioáng nhau

D. Caùc chaát ñoàng phaân coù phaân töû khoái nhö nhau

Câu 14: Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hóa học là do

A. Nitơ có cấu hình bền vững của khí hiếm. B. A và B đúng

C. Nitơ có liên kết ba trong phân tử. D. Nitơ có độ âm điện lớn.

Câu 15: Nhận định nào sau đây axit HNO3 là sai:

A. Axit HNO3 có thể tác dụng với hầu hết KL trừ Au, Pt.

B. Trong tất cả các pứng axit-bazơ, HNO3 đều là axit yếu.

C. Axit HNO3 có thể tdụng với 1 số phi kim như C, S.

D. Axit HNO3 có thể taùc dng với nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ.

«~coppy đường link này gửi đến bạn bè để ũng hộ diễn đàn~»
http://cba4.us.to/t160-topicVề Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cba4tpcl.forumotion.com
16/12/2009, 20:15
avatar

Thành viên PC

Iga (=^^=) Phó Admin

»~¶v¶EmBeR~vÎp~»
 »~¶v¶EmBeR~vÎp~»
Tổng số bài gửi : 101
Danh tiếng : 0
Birthday : 30/05/1993
gia nhập : 21/11/2009
tui~ : 25
đến tù[X]CBa4_//_ Iga _//_ Với Iga không gì là không thể
VNĐ VNĐ : 6261
Đồ khủngĐang đi siu thị gom hàng!

Bài gửi Tiêu đề: Re: Cùng thi thử hóa nào!

Iga sẽ úp đáp án sau!

«~coppy đường link này gửi đến bạn bè để ũng hộ diễn đàn~»
http://cba4.us.to/t160-topicVề Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cba4tpcl.forumotion.com
17/12/2009, 19:37

Thành viên PC

Khách vi

Khách viếng thăm
Bài gửi Tiêu đề: Re: Cùng thi thử hóa nào!

1 2 3 4 5 6 thì trả lời đc.Cậu cho đáp an 7 trở đi đi wên mất rồi vì hết học rồi và chỉ chuyên về tóan và kiến trúc ,anh ngữ thôi

«~coppy đường link này gửi đến bạn bè để ũng hộ diễn đàn~»
http://cba4.us.to/t160-topicVề Đầu Trang Go down

Thành viên PC

Sponsored content


Bài gửi Tiêu đề: Re: Cùng thi thử hóa nào!


«~coppy đường link này gửi đến bạn bè để ũng hộ diễn đàn~»
http://cba4.us.to/t160-topicVề Đầu Trang Go down
 

Cùng thi thử hóa nào!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trả lời và bình luận cho bài viết này
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
● .::☻-‘๑’-(¯`•♥Thế Giới của lủ quỷ 11cba4♥ •´¯)-‘๑’-☻::.● :: -‘๑’-Những Nẻo Đường Tri Thức-‘๑’- :: -‘๑’-Góc Học Tập-‘๑’- :: .::Hóa::.-

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com